Akty prawne

Akty prawne 

 

Prawo o ruchu drogowym

http://www.sendspace.pl/file/c836e5017d0c90ba65b9e73

 

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110300151 

http://www.sendspace.pl/file/0db2c9aef89401d2d1b6940

 

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (ADR)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112271367

http://www.sendspace.pl/file/87bda0140ae3e2481bec13c

 

 

10 przykazań dobrego kierowcy

http://www.sendspace.pl/file/0addf77974b14379747e879