Od 19 stycznia 2013r. obowiązują nowe przepisy dotyczące prawa jazdy. Ustawa nakłada nowe obowiązki na kandydata na kierowcę, na Ośrodki Szkolenia Kierowców i na organ wydający prawo jazdy (starostwa). Zmienia się droga do zdobycia i utrzymania prawa jazdy. Ośrodek Szkolenia Zawodowego A. Kaczmarek chce Państwu przybliżyć te zmiany.

JAK ROZPOCZĄĆ SZKOLENIE?

Do tej pory każdy kto chciał zdobyć uprawnienia do kierowania wybierał Ośrodek, zapisywał się na kurs prawa jazdy, przechodził badania lekarskie i zaczynał szkolenie. Potem egzamin z wynikiem pozytywnym i w końcu następował odbiór dokumentu w starostwie. Teraz osoba ubiegająca się o prawo jazdy swoją drogę zacznie i zakończy na wizycie w starostwie, to tam przed przystąpieniem do szkolenia złoży komplet dokumentów: wniosek, orzeczenie lekarskie, zdjęcie, zgodę rodziców- przed ukończeniem 18 lat i jeśli posiada prawo jazdy- jego kserokopię. Na podstawie tych dokumentów starostwo wygeneruje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę. Kandydat otrzyma numer i z tym numerem uda się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców. 

KURS:

Liczba godzin teoretycznych i praktycznych nie ulega zmianie. Zajęcia teoretyczne liczone są jako godziny lekcyjne (45 min), a praktyczne jako godziny zegarowe (60 min)- tak było i tak pozostanie. Zmieniają się natomiast warunki kursu. Stworzone zostały nowe kategorie prawa jazdy AM, A1, A2- dotyczą one zdobycia uprawnień na jednoślady i trójkołowce. Wciąż szkolenie rozpocząć można na trzy miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku wymaganego od kierującego pojazdem objętym tym uprawnieniem.

Nie zmieniła się kolejność zajęć. Nadal trzeba skończyć najpierw zajęcia teoretyczne, żeby móc zacząć jeździć. Ośrodek Szkolenia Kierowców ma obowiązek zapewnić kursantom zajęcia z pierwszej pomocy. Ustawodawca przewiduje, że wystarczy odbyć 80% zajęć teoretycznych, a nie jak dotychczas 100%. Zarówno teoria jak i praktyka musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Uczeń powinien wymagać od ośrodka skorzystania z takiej możliwości. Dzięki temu będzie miał wiedze o tym czego może się spodziewać podczas prawdziwego egzaminu, jakie błędy nadal popełnia, nad czym powinien jeszcze popracować. Nie będzie marnował czasu i pieniędzy w WORDzie na zdobycie uprawnień. W Ośrodku Szkolenia Zawodowego A. Kaczmarek takie egzaminy są bezpłatne. Przeszkolenie  i przygotowanie kursanta na wysokim poziomie zwiększa jego szanse na egzaminie państwowym, pozwala mu bezpiecznie i pewnie poruszać się po drogach. Dobry wykładowca i uczestnictwo w zajęciach teoretycznych są jedyną szansą na zdanie egzaminu teoretycznego. Szczególnie, że to właśnie na egzamin teoretyczny położony został największy nacisk- znacznie zwiększy się  stopień jego trudności.

EGZAMIN:

Zmieniają się zasady egzaminu teoretycznego. Skończy się nauka testów na pamięć!!! Zwiększa się liczba pytań na egzaminie z 18 do 32. Podstawowych pytań będzie 20, a pozostałych 12- dostosowanych do konkretnej  kategorii prawa jazdy. Egzaminowany w pytaniach „podstawowych” będzie miał jedynie 10 sekund na udzielenie odpowiedzi „tak” lub „nie”. W pozostałych 12 znajdą się filmy prezentujące konkretną sytuację na drodze tu będzie trzeba wybrać jedno z trzech rozwiązań. Nowością jest waga poruszanego problemu, w zależności od tego jak ważny jest problem za odpowiedź będzie można uzyskać od 1 do 3 punktów. Do zaliczenia trzeba będzie zdobyć 68 z 74 możliwych punktów, czyli przekroczyć 91 %. Nie będzie też możliwości zmiany odpowiedzi i cofnięcia się do poprzednich pytań. Egzamin będzie trwał 25min. Wyjaśnienie jest takie, że wszystko ma się odbywać jak w normalnym ruchu drogowym, gdzie kierujący ma sekundy na podjęcie trafnej decyzji.

W dniu 22 października zakończył się przetarg, który miał na celu wyłonienie firmy odpowiedzialnej za stworzenie systemu teleinformatycznego do obsługi egzaminów. Do 30 listopada ma on zostać przetestowany. W  specyfikacji przetargowej została precyzyjnie określona liczba pytań – 1840, w tym nie mniej niż 1120 do dnia 19 stycznia 2013 r. Prawdopodobnie jednak w rozwiązaniu docelowym, pytań będzie znacznie więcej. Dodatkowo pytania mają być na bieżąco modyfikowane tak aby umożliwić zmianę wykorzystywanych pytań oraz dostosować je do zmieniających się przepisów.

Część praktyczna egzaminu państwowego będzie przeprowadzana na placu manewrowym wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Egzaminator sprawdzi podstawowe umiejętności panowania nad pojazdem. Po tym etapie osoba egzaminowana opuści plac, a egzamin przeniesie się na drogi publiczne. Tu sprawdzone zostaną pozostałe umiejętności kandydatów na kierowców. Duże zmiany czekają osoby chcące zdobyć uprawnienia do kierowania jednośladami. Pojawią się dodatkowe zadania takie jak ominięcie przeszkody, slalom szybki pomiędzy pachołkami wszystko to przy określonych prędkościach oraz na wyznaczonych biegach.

EGZAMIN ZALICZONY I CO DALEJ?

Dokumenty świeżo upieczonego kierowcy zostają wysłane do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, gdzie drukowane jest prawo jazdy, stamtąd gotowy blankiet wysyłany jest do starostwa i czeka na odbiór. W dniu wydania prawa jazdy zaczyna się dwuletni okres próbny, w którym to kierowca ma mnóstwo nakazów i jeszcze więcej zakazów, w tym okresie musi być przykładnym kierowcą, bo konsekwencje nieprzestrzegania przepisów są bardzo dotkliwe.

CO ZMIENIA SIĘ DLA OSÓB, KTÓRE ZDOBYŁYPRAWO JAZDY PRZED 19 STYCZNIA 2013R.?

Przede wszystkim zmienia się to, że prawo jazdy będzie trzeba wymieniać co 15 lat. Warunkiem przedłużenia ważności dokumentu będą aktualne badania lekarskie dopuszczające do kierowania pojazdami.

 

PRAWO JAZDY NA JEDNOŚLADY

Do tej pory zdobycie uprawnień na jednoślady wyglądało następująco: kończąc 13 lat i posiadając kartę motorowerową można było kierować skuterem, albo w momencie ukończenia 18 lat automatycznie zdobywało się uprawnienia, wystarczyło bowiem w razie kontroli okazać dowód osobisty. Po ukończeniu 16 lat i zdanym egzaminie na kat. A1 można było kierować motocyklem do pojemności 125 ccm i mocy 11kW, natomiast w wieku lat 18 można było zdobyć pełne prawo jazdy A i jeździć motocyklami o każdej pojemności. Jesteśmy jednak członkami UE, a ta przepisy związanie z kierowaniem jednośladami narzuca nam w zaostrzonej formie.

Zmienia się wszystko: liczba kategorii prawa jazdy, wiek dla zdobycia uprawnień, a także samo szkolenie i egzamin. Nie będzie łatwiej…

KATEGORIA AM

Zastąpi kartę motorowerową. Upoważnia ona do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim. Starać się o zdobycie kwalifikacji będą mogły osoby, które ukończyły 14 lat. Zdobycie uprawnień będzie związane z przejściem kursu i zdaniem egzaminu w WORDzie , a nie jak dotychczas wydaniu uprawnień przez dyrektora szkoły. Ci, którzy już zdobyli kartę motorowerową wcześniej i ukończyli 14 lat będą mogli odpłatnie wymienić kartę na prawo jazdy. Posiadanie innej kategorii prawa jazdy oczywiście uprawnia do prowadzenia pojazdów AM. Ukończenie 18 lat nie będzie skutkowało automatycznym nabyciem praw do kierowania skuterem, nieposiadanie jakiegokolwiek prawa jazdy uniemożliwi legalne poruszanie się po drogach tym pojazdem.Do zapisania się na egzamin potrzebny jest dowód osobisty lub paszport.

 KATEGORIA A1

O uprawnienie pierwszego stopnia mogą starać się osoby od 16 roku życia, a zdobyte uprawnienie daje możliwość kierowania:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW (15KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW (20,39KM),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 KATEGORIA A2

Drugi stopień do zdobycia uprawnień do kierowanie motocyklami o dużych pojemnościach, a jednocześnie nowość w Polsce. O to prawo jazdy będzie można się starać po ukończeniu 18 lat, a uprawniać będzie ono do kierowania:

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,  

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39KM),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 KATEGORIA A

Pozwala na jeżdżenie wszystkimi rodzajami motocykla, ale ma swoje ograniczenia – minimalny wymagany wiek:
a) 20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
b) 21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39KM), jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A [czyli aby móc jeździć większą trajką lub motocyklem z wózkiem, konieczne będzie roczne doświadczenie na dużych motocyklach - przyp. red.],
c) 24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.

Istnieje możliwość obejścia ograniczeń wiekowych. Funkcjonariusze straży pożarnej, wojska, policji i straży granicznej mogą starać się o kategorię A już po uzyskaniu pełnoletniości.

Podsumowując , na pełnowymiarowe motocykle będzie można wsiąść najwcześniej w wieku 20 lat pod warunkiem posiadania 2-letniego doświadczenia z kategorią A2. Natomiast debiutanci swoją przygodę z dużymi sprzętami będą mogli zacząć dopiero w wieku 24 lat.

EGZAMIN

Całkowicie zmienia się forma egzaminu teoretycznego (opisywany w artykule z 25.10.2012r.), natomiast aby podejść do egzaminu praktycznego zdający będzie musiał zapewnić sobie strój ochronny w postaci:

• wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie
• spodni z długimi nogawkami
• kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski
• rękawic zakrywających całe dłonie

Trasa egzaminacyjna będzie wyznaczona tylko dla kat. AM i T w pozostałych przypadkach to egzaminator będzie określał drogę przejazdu podczas egzaminu, ten natomiast nie będzie mógł być krótszy niż 25 min. Z dotychczasowych zadań praktycznych pozostaje tylko ruszanie na wzniesieniu. Z nowości:
• ósemki w prostokątnym polu, wokół dwóch słupków
• wolny slalom – 2-krotny przejazd między 5 bramkami
• szybki slalom – przejazd między słupkami rozstawionymi zgodnie z rozporządzeniem, na minimum 2 lub 3 biegu, przy prędkości minimalnej 30 km/h
• ominięcie przeszkody z lewej i prawej strony przy prędkości jazdy minimum 50 km/h

• przemieszczenie motocykla na wyłączonym silniku po wyznaczonym torze.

 

Egzamin państwowy na prawo jazdy

 

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy :

 

 • pozytywnie zalicza egzamin wewnętrzny w OSK oraz kończy szkolenie

 • OSK przesyła informację o zakończonym kursie oraz o pozytywnym wyniku egzaminu wewnętrznego do starostwa
 • ponieważ kandydat złozył wszystkie dokumenty w starostwie przed rozpoczęciem szkolenia to starostwo wysyła dane do wybranego przez kursanta WORDu
 • kursant jedzie do WODR uzgodnić egzamin
 • na egzaminie pojawia się ze swoim nr PKK, okularami (jeżeli takowe musi mieć), dokumentem tożsamości -dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin

 • dowód osobisty do wglądu

 • kserokopię prawa jazdy (w przypadku wyższych kategorii)

 • zgoda rodziców, jeżeli osoba zapisującą się na kurs nie ukończyła 18-tego roku życia.

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu należy dokonać opłaty za wydanie prawa jazdy (koszt 100 zł) Wydanie prawa jazdy nastąpi po okazaniu pokwitowania.

 

 

Kategoria Pełna opłata Teoretyczny Praktyczny
AM 170 zł 30 zł 140 zł
A1, A2, A 210 zł 30 zł 180 zł
B 170 zł 30 zł 140 zł
B1, C1, D1, T 200 zł 30 zł
170 zł
C 230 zł 30 zł 200 zł
D 230 zł 30 zł 200 zł
BE 200 zł - 200 zł
C1E, CE, D1E, DE   
245 zł
- 245 zł
 
Nr konta WORD w Poznaniu:
60103012470000000033670000

Nr konta WORD w Lesznie:
61 1090 1245 0000 0000 2403 8961
 

W przypadku gdy na wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji, wyznaczono termin egzaminu teoretycznego i praktycznego, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego, to:

 • jeżeli nie przystępuje ponownie do egzaminu, zwrotowi podlega 90% lub 100% wniesionej przez nią opłaty za egzamin praktyczny (WORD może naliczyć opłatę manipulacyjną)

 • jeżeli ponownie przystępuje do egzaminu, obowiązana jest wnieść opłatę za egzamin teoretyczny.

 

Opłaty za egzamin zwiększa się o 50%, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzaniu kwalifikacji bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.