Szkolenia ADR dla kierowców pojazdów samochodowych przewożących towary niebezpieczne

 

Szkolenia ADR dla kierowców pojazdów samochodowych przewożących towary niebezpieczne 

kurs podstawowy - przewóz w sztukach przesyłki oraz

kursy specjalistyczne:

w cysternach,

przewóz materiałów wybuchowych / klasa 1/,

przewóz materiałów promieniotwórczych / klasa 7/.

Kurs podstawowy ADR - przewóz w sztukach przesyłki

trwa 4 dni , lub w przypadku jeszcze aktualnych uprawnień 3 dni,

natomiast

kursy specjalistyczne realizowane są po kursie podstawowym:

cysterny – 3 dni,

klasa 1 - 2 dzień

klasa 7 - 2 dzień.,

 

 / szkolenie weekendowe/ albo w zależności od potrzeb zleceniodawcy - dni i godziny zajęć do uzgodnienia / przy grupie co najmniej 10 osobowej/.

Warunkiem uczestnictwa na kursach jest ukończenie 21 lat,

na kursie specjalistycznym posiadanie zaświadczenia kursu podstawowego albo uczęszczanie po kursie podstawowy na kurs specjalistyczny i zdanie dwóch egzaminów po tych kursach.

 

Cena:

podstawowy: 400

cysterny: 350,-

klasa (1 lub 7) 300zł

 

 

 

powrót