Kierowca wózków jezdniowych napędzanych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych

 

Warunkiem uczestniczenia jest

1)      ukończenie 18 lat,

2)      wykształcenie co najmniej podstawowe,

3)      aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

 


Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi.
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami.

 

wózek, bok + palety + kierowca

Absolwent otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu,

certyfikat w języku polskim (możliwość wydania certyfikatu w j. angielskim),

zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym,

zaświadczenie dot. bezpiecznej wymiany butli.

 

 

Cena: 450zł 

powrót