Bezpieczna wymiana butli gazowych dla kierowców wózków jezdniowych

 

Warunkiem uczestniczenia jest

1)      ukończenie 18 lat,

2)      wykształcenie co najmniej podstawowe,

 

 

 

Absolwent otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu,

 

cena: 200zł

powrót