Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na wychowawców:

1)      co najmniej średnie wykształcenie (potwierdzone i uwierzytelnione kopie świadectw ukończenia szkoły średniej),

2)      odpowiednie warunki zdrowotne,

3)      ukończone 18 lat.

 

Jest to kurs pedagogiczno-instruktażowy.

 

Szkolenie obejmuje 40 godzin.

Cena kursu 130zł.

 

powrót