Kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na wychowawców:

1)      Osoby posiadające co najmniej 3 letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej,

2)      minimum wykształcenie średnie (potwierdzone i uwierzytelnione kopie świadectw ukończenia szkoły średniej),

3)      ukończone 18 lat.

 

Jest to kurs pedagogiczno-instruktażowy.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących przyswoić wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania pedagogiczno-instruktażowego do podjęcia pracy w charakterze kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Szkolenie obejmuje 10 godzin.

Cena: 120zł

 

powrót