Obsługa podestów ruchomych wiszących i masztowych

Kandydat na operatora powinien mieć:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych wiszących i masztowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

 

Cel szkolenia:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych wiszących i masztowych.


Czas trwania szkolenia:

Program szkolenia przewiduje 35 godz. zajęć w tym 10 godzin zajęć praktycznych. 

 

Egzamin:

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

IIP Podesty ruchome:

  • wiszące
  • masztowe
  • stacjonarne

 

 

      Podest ruchomy masztowy                                 Podest ruchomy stacjonarny

             Podest ruchomy stacjonarny

 

 

    

 

 

powrót