Szkolenie okresowe

 

Kierowcy, którzy do 10 września 2008 roku uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E oraz ci,

którzy do 10 września 2009 r. uzyskali prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E  są zwolnieni z obowiązku ukończenia kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, muszą jednak przejść szkolenie okresowe.

 

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

 

1)      10 września 2009 r.w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;


2)      10 września 2010 r.w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a)      kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,

b)      kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;

 

3)      10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a)      kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,

b)      kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;

 

4)      10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a)      kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,

b)      kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

 

5)      10 września 2013 r. w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy.

a)      kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,

b)      kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

 

6)      10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

 

Szkolenie obejmuje 35 godzin.

 

na podstawie: Ustawy z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym.

 


 

 

!!! UWAGA !!!

szanując czas naszych kursantów podczas kursu organizujemy dla kierowców także badania lekarskie i psychologiczne.

 

 
powrót