Obsługa podestów ruchomych przejezdnych

Kandydat na operatora powinien mieć:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

 

Cel szkolenia:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.


Czas trwania szkolenia:

Program szkolenia przewiduje 40 godz. zajęć w tym 10 godzin zajęć praktycznych.

 

Egzamin:

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

IP Podesty ruchome przejezdne:

  • wolnobieżne
  • samojezdne montowane na pojeździe
  • przewoźne

 

            

 

powrót