Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

 

 

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona: dotyczy osób, które uzyskały:

prawo jazdy kategorii D1, D po 10 września 2008r. i skończyły 23 lata.

prawo jazdy kategorii C1, C po 10 września 2009r. i skończyły 21 lat.

Szkolenie obejmuje 140 godzin.

 

 

Udział w kursie kwalifikacyjnym zakończony będzie testem, pisanym przed komisją powołaną przez wojewodę w ośrodku  szkolenia.

 

powrót