Kursy prawa jazdy

 

kategoria prawa jazdy: 


 

A: Prawo jazdy kategorii A to uprawnienia do poruszania się po drodze każdego rodzaju motocyklem, bez uwzględnienia mocy czy wagi pojazdu. Kurs ten mogą rozpocząć osoby, które ukończyły dwadzieścia trzy lata i dziewięć miesiecy. Wyjątek stanowią osoby, które posiadają prawo jazdy kat. A2 od dwóch lat, wówczas mogą rozpocząć kurs po ukończeniu dwudziestu lat.

 

A2: Prawo jazdy kategorii A2 to uprawnienia do poruszania się w ruchu drogowym pojazdami: motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59 KM) i w stosunku mocy do masy nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może powstać w wyniku wprowadzonych zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39KM), pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 Osoby, które mogą rozpocząć kurs kategorii A2 muszą mieć ukończone 17 lat i 9 miesięcy. Czas trwania kursu jest uzależniony od harmonogramu zajęć ustalanego indywidualnie.


A1: Prawo jazdy kategorii A1 to uprawnienia dla osób, które ukończyły piętnaście lat i dziewięć miesięcy (za zgodą rodziców). Kategoria ta uprawnia do poruszania się w ruchu drogowym motocyklami o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 123cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW.

 

AM:  Prawo jazdy kategorii AM umożliwia uczęszczanie w ruchu drogowym osobom, które ukończyły trzynaście lat i dziewięć miesięcy (za zgodą rodziców) oraz wezmą udział w kursie. Kategoria ta uprawnia do poruszania się w ruchu drogowym motorowerem i czterokołocem lekkim.

 

B: Posiadając prawo jazdy kat. B można kierować pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla; pojazdem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, (z przyczepą lekką do 750 kg. może do nich być także dołączona przyczepa, której największa dopuszczalna masa przekracza 750 kg (1650 funtów), ale nie przekracza ona masy własnej pojazdu samochodowego, oraz jeżeli największa dopuszczalna masa pojazdów połączonych w ten sposób nie przekracza 3500 kg (7700 funtów); dodatkowo: ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,  wymagany wiek to 18 lat (na 3 m-ce przed ukończonym 18 rokiem życia za zgodą rodziców).

 

C: Posiadając prawo jazdy kat. C można kierować pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką. Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B, wymagany wiek to 21 lat.

 

B+E: Posiadając prawo jazdy kat. B+E można kierować pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą, ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami); Prawo jazdy kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia dokierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E , minimalny wiek dla tej kategorii to 18 lat.


C+E: Posiadając prawo jazdy kat. C+E można kierować pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą; dodatkowo: ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami). Wymagany wiek dla tej kat. prawa jazdy to 21 lat.


 

 

 

 

kategoria

 ilość godzin

teoretycznych  *


  ilość godzin

praktycznych*


cena kursu


rodzaj egzaminu


prawo jazdy kat. A,A2,A1

prawo jazdy AM 

     

30

10

20

5

1.300/800**

700

państwowy
prawo jazdy kat. B 30 30 1.500 państwowy

prawo jazdy kat. C

20 30 2.100 państwowy

prawo jazdy kat. B+E

- 15 1.200 państwowy
prawo jazdy kat. C+E - 25 2.100 państwowy

 

* Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym:

1) liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż:
a) 30 godzin w zakresie kategorii A,  B, prawa jazdy lub pozwolenia - w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,

2) liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż:
a) 15 - przy kategorii B+E,
b) 20 - przy kategorii A,
c) 25 - przy kategorii C+E,
d) 30 - przy kategorii B, C,   

** w przypadku posiadania niższej kategorii prawa jazdy. Nie dotyczy posiadania AM.


W cenie kursu zapewniamy:

- pomoc przy wyrobieniu PKK

- szkolenie teoretyczne,

- szkolenie praktyczne,

- zajęcia z I pomocy,

- materiały szkoleniowe (książka + płyta z testami; zeszyt + długopis)

- "barek kawowy" kawa, herbata, woda  

- możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na testach zbliżonych do egzaminu państwowego.

 

 

 

 

 


 


powrót