prawo jazdy kat. B

 

 

w Kórniku  nasza oferta obejmuje prawo jazdy kat. B.

 

 

wymagany wiek dla tej kategorii to 18 lat (na 3 m-ce przed ukończonym 18 rokiem życia za zgodą rodziców).

 

Posiadając prawo jazdy kat. B można kierować pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla; pojazdem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, (z przyczepą lekką do 750 kg. może do nich być także dołączona przyczepa, której największa dopuszczalna masa przekracza 750 kg (1650 funtów), ale nie przekracza ona masy własnej pojazdu samochodowego, oraz jeżeli największa dopuszczalna masa pojazdów połączonych w ten sposób nie przekracza 3500 kg (7700 funtów); dodatkowo: ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

 

 

l.p.

teoria/h*

praktyka/h*

cena

Rodzaj egzaminu

Prawo jazdy kat. B

30

30

1.500

państwowy

* Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym:
1) liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż: 30 godzin w zakresie kategorii B - w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,

2) liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż:
a) 30 - przy kategorii B,

 

 

zajęcia praktyczne odbywają się na samochodzie renault clio


renault clio czerwony

 

 


powrót